Regulamin

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.rymkomp.pl jest firma RYMKOMP Rafał Rymorz indetyfikująca się numerem NIP 937-233-38-95.
 2. Poprzez ogólnoświatową sieć komputerową, Internet, sklep umożliwia dokonywanie zakupów w firmie RYMKOMP.
 3. Dzięki ogólnoświatowemy dostępowi do sklepu, możliwe jest dokonywanie zakupów w sklepie z poza granic Polski, jednakże koszty wysyłki ustalane są indywidualnie, niezależnie od wyboru sposobu oraz kosztu dostawy przez klienta, jednak za porozumieniem obu stron, klienta oraz sklepu.
 4. Firma RYMKOMP,  podając ceny w sklep.rymkomp.pl, zaprasza do składania propozycji cenowych, ofert zgodnie z art. 71 KC (Kodeksu Cywilnego). Prezentacje produktów wraz z cenami, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 5. Wszystkie ceny podane w sklep.rymkomp.pl, mogą zostać zmienione, jednak w momencie zamówienia przez klienta towaru, jego cena jest wiążąca.
 6. Podane ceny są cenami w PLN. W przypadku braku rozróżnienia na ceny netto i brutto, podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%. Wszystkie podane ceny brutto, zawierają podatek VAT 23%.
 7. Przed złożniem zamówienia, firma RYMKOMP prosi o kontakt w celu potwierdzenia poprawności opisu towaru, gdyż mimo dołożenia wszelkich starań, nie odpowiadamy za błędy w opisach, które nie moga być podstawą do roszczeń.
 8. Powyższe punkty określają zasady funkcjonowania sklepu firmy RYMKOMP, znajdującego się pod adresem www.sklep.rymkomp.pl, oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 9. Sklep internetowy firmy RYMKOMP, nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej, wszelkie korespondencje prosimy kierować na adres: ul. Złotych Kłosów 58/27, 43-300 Bielsko-Biała
 10. Firma RYMKOMP oraz jej sklep, korzystają z nr konta bankowego: MULTIBANK 82 1140 2017 0000 4802 1119 8985
  
II.ZAMÓWIENIA ORAZ ICH REALIZACJA
 
 1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy RYMKOMP, składać mogą jedynie osoby zarejestrowane w sklepie. Rejestracji można dokonać przed zakupami, lub w trakcie, poprzez formularz rejestracyjny. Tylko prawidłowo wypełniony formularz, zapewnia pozytywne rozpatrzenie zamówień.
 2. Przez prawidłowo wypełniony formularz, uznaje się poprawnie wypełnione wszystkie pola formularza, prawdziwymi danymi. Firma RYMKOMP zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu danych.
 3. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości podanych danych, firma RYMKOMP może nie zrealizować zamówienia.
 4. Dokładając wszelkich starań podczas uaktualniania stanów magazynowych, zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru. Kupujący o takim fakcie zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w  następujących przypadkach:zdarzenia losowe; nagłe choroby obsługi sklepu , awarie systemów lub sieci elektrycznej bądz komputerowej, klęski żywiołowe uniemożliwiające realizacje zamówień, urlop wypoczynkowy obsługi sklepu.
 6. Dokładamy wszelkich starań aby o wymienionych w pkt.5 sytuacjach informować na głownej stronie sklepu, jednak w przypadku zdarzeń losowych nie możemy zagwarantować informacji na czas.
 7. Sklep czynny jest 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 8. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, do godziny 16:00.
 9. Czas realizacji zamówienia, podany jest przy każdym z towarów.
 10. Do każdego zamówienia dołączamy fakturę lub paragon, w zależności od wyboru klienta.
 11. W przypadku zamówień, których płatność realizowana jest zwykłym przelewem, towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym firmy RYMKOMP. Na przelew czekamy maksymalnie 5dni roboczych, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane i nie będzie zrealizowane.
 12. W przypadku zamówień, za które należność będzie regulowana przy pomocy przelewów/płatności elektronicznych, zamówienie zrealizowane zostanie po otrzymaniu potwierdzenia o wpływie środków. Potwierdzenie to, firma RYMKOMP otrzymuje od dostawcy usługi płatności elektronicznych.
 13. Zgodnie z ustawą o danych osobowych, właściciel sklepu sklep.rymkomp.pl chroni dane kupującego. Kupujący ma wgląd do swoich danych, których ma możliwość edycji.
 
III.GWARANCJA, SERWIS, REKLAMACJE
 
 1.  Firma RYMKOMP gwarantuje poprawne działanie sprzętu w określonym czasie trwania gwarancji.
 2. W przypadku nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia, usterka usunięta zostanie nieodpłatnie w przeciągu 14 dni roboczych, od dnia dostarczenia wadliwego sprzętu wraz z fabrycznym kompletem tj; oryginalne opakowanie, sterowniki oraz wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie dołączone w momencie zakupu. Termin usunięcia usterki, w szczególnych przypadkach, może wydłużyć się do 28 dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany. Sprzęt winien na czas transportu być odpowiednio zabezpieczony, gdyż firma RYMKOMP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
 3. Do sprzętu należy dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.
 4. Każdy sprzęt dostarczony do serwisu firmy RYMKOMP, jest kompleksowo testowany. W przypadku dostarczenia sprawnego sprzętu, klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy.
 5. Koszty transportu serwisowego do firmy RYMKOMP ponosi klient. Koszty transportu serwisowego do klienta ponosi firma RYMKOMP. W przypadku dostarczenia sprawnego sprzętu do serwisu, koszty transportu w obie strony ponosi klient.
 6. Firma RYMKOMP może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej, w przypadku kiedy sprzęt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem lub posiada znamiona uszkodzenia mechanicznego. Uszkodzenie plomb gwarancyjnych,brak konserwacji sprzętu, skutkować będzie utratą przywileju naprawy gwarancyjnej.
 7. Dane zawarte na nośnikach dyskowych winny być zarchiwizowane,gdyż firma RYMKOMP nie odpowiada z ich utratę. Firma RYMKOMP może dokonać odpłatnej archiwizacji danych, na prośbę klienta.
 8. Niniejsza umowa gwarancyjna nie obejmuje wadliwego działania oprogramowania, gdy nie wynika ono z nieprawidłowej pracy podzespołów.
 9. Dostarczenie sprzętu do serwisu, wymaga wcześniejszego kontaktu z firmą RYMKOMP pod nr tel. +48 695415220 lub poprzez adres e-mail: serwis@rymkomp.pl  
 10. Sprzęt objęty 'gwarancją producenta', posiada własną kartę gwarancyjną i naprawiany jest wyłącznie w serwisie producenta. W przypadku usterki należy postępować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w karcie gwarancyjnej sprzętu.
 11. Karta gwarancyjna jest nieważna gdy nosi znamiona poprawek lub skreśleń nieautoryzowanych przez sprzedawce.
 12. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z podpisem i pieczęcią sprzedającego. Wymagany jest również podpis klienta.
 13. Pole 'okres gwarancji' ,na karcie gwaracyjnej, określa długość zobowiązania gwarancyjnego firmy RYMKOMP wobec klienta.
 
IV.POSTANOWIEANIA KOŃCOWE
 
 1. Regulamin ten, jest częścią umowy, zawieranej pomiędzy firmą RYMKOMP, a kupującym.
 2. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wyraża równocześnie zgode na przetważanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r  /Dz. U.  nr  133, poz.833/
 3. Właściciel sklepu sklep.rymkomp.pl, ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po poinformowaniu zarejestrowanych użytkowników poprzez biuletyn informacyjny.
 4. Firma RYMKOMP ma prawo do dokonywania zmian w ofercie, dodawania nowych produktów, wycofywania  istniejących, bez informowania użytkowników.
 5. Wobec wszelkich kwestii, których powyższy regulamin nie reguluje, obowiązują przepisy o Ochronie Danych Osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz Ochronie Praw Konsumentów.
 
 

 

 

 

 
Zadzwoń do nas:
 
Napisz do nas:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone